Piggery Project Oeganda

Christian Wasula runt samen met vrijwilligers en betaalde leerkrachten sinds 2016 een school voor ongeveer 110 kansarme weeskinderen in Oeganda. Elke dag wordt er onderwijs gegeven van 8:00 – 18:00 uur.

Voor dit onderwijs zijn momenteel 10 klaslokalen beschikbaar, waar in totaal met 12 docenten les wordt gegeven. Deze docenten zijn deels vrijwilliger en worden voor een deel betaald door gemeenteleden, vrienden en lokale kerken. Het komt zelfs voor dat ze niet betaald kunnen worden, maar ze blijven hun werk trouw uitvoeren.

Deze school en de docenten hebben als doel om kwalitatief goed onderwijs en (over) levensvaardigheden te bieden. Hiermee hopen zij kinderen te leren om onafhankelijk te zijn en uitzicht te geven op (goede) banen waarmee ze in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Om een structurele inkomstenbron te krijgen om bovengenoemd doel te realiseren wordt gestart met een varkensfokkerij. Met de giften willen we een bijdrage leveren aan dit project.

We hebben voor dit project €2000 ontvangen, waardoor Wasula van start kon gaan met de aankoop van zijn eerste biggen. De komende maanden worden deze gevoed en verzorgt om uiteindelijk meer geld op te brengen, deze winst wordt opnieuw geïnvesteerd in meer biggen.
Hoewel het beoogde bedrag binnen is, zijn giften nog steeds erg welkom.

Helpt u deze school mee om voor de jongeren in Oeganda het verschil te maken?
Hieronder kunt u eenvoudig en veilig bijdragen via IDEAL.


Piggery Project Oeganda
€ 2.000,00 / € 2.000,00
adminPiggery Project Oeganda