Solar Beamersets voor Abau scholen

De Abau wonen in dorpjes langs de Sepikrivier in Papoea-Nieuw-Guinea. Het belangrijkste vervoermiddel is de kano. Mannen peddelen altijd staande in de kano, maar vrouwen doen dat altijd zittend.

Hun huizen hebben bladerdaken gemaakt van de sagopalm en van nog veel meer natuurlijke bouwmaterialen die ze in hun eigen bosgebieden kunnen vinden. De dorpelingen in zo’n 30 dorplocaties zijn met elkaar verbonden door hun eigen unieke Abautaal.

Dankzij vis in de rivier en voedseltuinen op het land is er geen honger. Niemand lijdt ook kou in dit warme klimaat. Wonen en eten kan vrijwel zonder geldverkeer geregeld worden. Maar geld is wel een probleem als het over onderwijs gaat. Het gaat niet eens over gebouwen, maar wel over boeken en schoolmaterialen.

Hoe kunnen ze leren lezen in hun eigen taal? Wie maakt die boeken en wie betaalt die boeken, schoolborden, schriften enz. 

Arjen en Maija Lock zijn in dit gebied gaan wonen in 1982 met hun (toen) drie kleine kinderen. Uitgezonden door de Wycliffe Bijbelvertalers organisatie begonnen zij de Abau taal te bestuderen. Het was toen een ongeschreven taal die alleen gesproken werd. De spellingregels voor de taal moesten vastgesteld worden en het grote plan was om het Nieuwe Testament in de Abautaal te laten verschijnen. Dat grote werk kwam klaar in 2006. Werk aan het Oude Testament gaat door en de Abauscholen blijven heel belangrijk. 

Er zijn inmiddels scholen in 26 verschillende dorplocaties. In 2023 hadden al die scholen samen 1200 jonge leerlingen. Alle leerkrachten zijn door ons Abau Team getraind om les te kunnen geven op de driejarige Abauscholen. Deze onderwijzers zijn plaatselijke vrijwilligers die een kleine vergoeding krijgen dankzij de schoolgelden. Om steeds voor genoeg boeken te zorgen zodat ieder kind in zijn eigen kopie heeft is een uitdaging. Arjen en Maija wonen daar niet meer fulltime, maar steunen die scholen nog altijd.  

Arjen en Maija willen de leerkrachten helpen om beter onderwijs te geven, niet alleen met boeken maar ook met een solar beamer set. Een filmpje (link) legt uit wat dat precies is en waarom een solar beamer set zo’n geweldige uitvinding is. Het is beeld, geluid en tekst op één scherm dat de kinderen gezamenlijk als klas kunnen zien. Deze solar beamer sets kunnen ook voor onderwijs aan volwassenen gebruikt worden. 

Begin 2023 ontvingen precies de helft van de 26 schoollocaties een beamer set. Dat waren scholen die al bewezen hadden goed te functioneren. Nu, na bijna een jaar verder wordt dankbaar geconstateerd dat de sets goed gebruikt worden zonder technische problemen. Eind januari, 2024, begint het nieuwe schooljaar weer. De grote wens van Arjen en Maija is om de andere 13 scholen ook van een solar beamer set te voorzien. Al die scholen moeten eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar als dat allemaal positief is dan zijn er ineens 13 nieuwe beamersets nodig. En dat is een behoorlijke investering. Als het vervoer, training en installatie in dorpen meegeteld wordt, dan kost iedere set momenteel zo’n 1200 euro.  

Helpt u Arjen en Maija met dit prachtige doel, 13 solar beamersets, voor 13 Abau scholen in Papoea-Nieuw-Guinea
Hiervoor willen we een bedrag ophalen van €15.600


13 Solar Beamersets
€ 790,00 / € 15.600,00
adminSolar Beamersets voor Abau scholen