Educatie project “parents Cultivando Sacaba” Bolivia

Virtueel onderwijs is in het westen een nieuwe manier van lesgeven geworden. In Bolivia ligt dat vooral voor de aller armsten “iets” complexer. Door het gebrek aan techniek en infrastructuur is de rol van leerkracht voor 100% terecht gekomen bij de ouders.

De thuissituaties waarin dit lesgeven moet plaatsvinden heeft veel stressfactoren en door de hele Covid-19 toestand is de sfeer thuis in veel gezinnen verder verslechterd en uit zich vaak in fysiek misbruik van kinderen door de ouders.

Het geld dat opgehaald wordt, wordt gebruikt voor kleinschalige projecten in achterstandsbuurten waarin ouders getraind worden hoe ze hun rol als opvoeder moeten vorm geven. Wat het belang is van een goede omgang met kinderen en uiteraard worden de ouders ook getraind in het geven van onderwijs.

Er zijn al soortgelijke projecten succesvol uitgevoerd. In Cultivando Sabrees werden 300 families onderwezen in het opvoeden en onderwijzen van kinderen. Een groot succes met een enorme impact voor heel veel kinderen en natuurlijk hun ouders. Dit succes heeft een groepje mensen gemotiveerd om deze training te herhalen op een andere plaats “Cultivando Sacabres”

Doel:
Ouders en voogden helpen in hun rol als opvoeder door hen te trainen op spiritueel en educatief gebied. In Sacaba wonen ongeveer 100 gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.
Door de educatie proberen we om de ouders te motiveren om meer betrokken te zijn in het opvoeden en beschermen van hun kinderen.We gebruiken daarbij hele relevante onderwerpen die zowel vader als moeder ondersteunen in hun rol binnen het gezin. Ouders worden ook op de langer termijn ondersteund doordat we hen gedurende de training zullen voorzien van pedagogische les materiaal.

Ook willen we de gezinnen helpen met het verstrekken van educatief materiaal voor de kinderen en krijgen ze training over hoe ze deze leermiddelen kunnen gebruiken.
Speciaal voor de kinderen zal er ook een voedingsprogramma zijn en onderwijs over gezonde voeding.

We hopen door educatie op deze verschillende gebieden ook op de langer termijn hiermee het verschil te maken en blijven daarom in contact via de vrijwilligers met de lokale gezinnen in Sacaba.

Het project is begroot op €2500
Voor dit bedrag worden onderwijs materialen aangekocht voor de kinderen, pedagogisch materiaal voor de ouders, maaltijden voor de kinderen en reiskosten voor de vrijwilligers.
Helpt u mee het verschil te maken?

De organisatie van vrijwilligers waren enorm blij met de bijdrage van €2200 die is opgehaald om ouders te helpen om kinderen thuis te onderwijzen.
Soortgelijke kleinschalige projecten voor Zuid Amerika zullen we vaker ondersteunen omdat wij geloven dat educatie de weg is om de cirkel van armoede te doorbreken.

adminEducatie project “parents Cultivando Sacaba” Bolivia