Pionieren in India

India is een land met grote verschillen van rijk en arm. Het oude kaste systeem houdt velen arm.
Door Jezus na te volgen kan deze spiraal van armoede worden doorbroken.
KMM (https://kmmindia.org/) is in 2008 opgericht door broeder Jagannath en een aantal vrienden om het evangelie meer handen en voeten te geven voor de allerarmsten.

Jagannath groeide zelf op in een gezin als bedelaar, hoewel zijn ouders uit de hoogste kaste kwamen werden ze bedelaars toen zijn vader blind werd door een bedrijfsongeval. Hij kon toch naar school en studeren door sponsoring vanuit Duitsland. Armoedebestrijding is een belangrijk doel van KMM. Elk jaar hopen ze 2 groepen van 50 jongelui op te leiden. Pas als er voldoende fondsen binnen zijn om een 1 cursus te starten met 50 man gaan ze van start. In de praktijk kan dat wel een paar jaar duren.

De Pioniers leren vaardigheden zodat ze kunnen pionieren om in hun eigen onderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld door haren te knippen, kleding te maken, producten te telen, een computer helpdesk te openen of andere gewilde diensten. KMM investeert in hun opleiding, maar er zijn ook kleine investeringen nodig om een bedrijf te starten. Dienstbaarheid en gulheid zijn heel belangrijke waarden.In de opleiding wordt gestimuleerd om in elke werkweek een aantal dagdelen te reserveren om praktisch het evangelie meer handen en voeten te geven. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed dat alle activiteiten gedaan worden vanuit het waardensysteem van de bijbel.

De cursus is erg praktisch en de studenten worden gestimuleerd om direct in hun eigen dorp en de omliggende 6 dorpen aan de slag te gaan. Ze wonen en werken er vaak al en gaan deze dingen in praktijk brengen. Hieruit ontstaan naast hun bedrijfje ook kleine christelijke huiskerken die vanuit deze waarden willen werken en leven. Nadat er voldoende inkomsten worden gegenereerd door hun bedrijfjes, kunnen ze ook meer hulp gaan bieden aan de armen in hun omgeving. Soms als de nood te groot is (zoals tijdens de lockdowns) dan probeert KMM dit breder bekend te maken zodat anderen ook kunnen gaan helpen.

Doordat in 2022 slechts 25% van de begrootte fondsen voor alle plannen van KMM binnenkwamen, werven we nu.
Deze inkomsten zorgen ervoor dat de pioniers verder kunnen. Gedurende 4 jaar blijven de pioniers terugkomen voor bijscholing en motivatie.  Voor de honderden pioniers is het ontmoeten van elkaar en het verder leren broodnodig om verder te kunnen groeien.  De visie van KMM is om in de komende 10 jaar verder te groeien door elk half jaar 50 nieuwe pioniers te trainen en jarenlang te begeleiden. KMM kan dat niet alleen. We vragen u dit werk te steunen!

Hieronder kunt u eenvoudig en veilig bijdragen via IDEAL.


Pioneren in India
€ 7.050,00 / € 10.000,00
adminPionieren in India