Herbouw sloppenwijk in Matahara, Kenya na verwoestende brand

Hellen Wafula zet zich met haar stichting ‘Arise Hellen Wafula CBO’ al vele jaren met hart en ziel in voor de kinderen en jongeren in Mathare, een sloppenwijk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.
Daarmee draagt ze een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die lijden onder de grote armoede die in de sloppenwijken heerst.

Hellen en haar team houden de jongeren van de straat om ze op die manier weg te houden van criminaliteit en prostitutie. Ze wonen vaak in één kamer met hun ouders, met een vader die niet kan of wil werken, en een moeder die in de prostitutie werkt. In de wijk Mathare wonen meer dan 500.000 mensen, allen in een zeer erbarmelijke omstandigheden.

In deze wijk heeft op woensdag 20 december een grote brand gewoed (de 3e keer dit jaar).
De brand was pal naast het huisje van Hellen, maar doordat de wind voor haar gunstig stond, is haar huisje gespaard gebleven.

Gelukkig zijn het schoolgebouw en de kerk ook intact gebleven.
Maar helaas zijn er 150 huisje verloren gegaan, waardoor er circa 600 personen dakloos zijn geworden.

De kinderen slapen nu in het schoolgebouw en de ouderen slapen in de kerk. Het rode kruis heeft voorzien in matrassen, zodat men nog enigszins comfortabel kan slapen. Hellen wil zich met haar stichting in gaan zetten om op korte termijn zoveel mogelijk woningen te kunnen herbouwen. Ook is er financiële hulp nodig om de mensen van voedsel te kunnen voorzien

Om voedsel en 1e bouwmaterialen (golfplaten) te kunnen kopen is circa € 5.000 nodig om in de ergste nood te kunnen voorzien.
Zou u met een financiële bijdrage mee willen helpen om deze mensen weer een dak boven hun hoofd te geven?

Alle giften zijn meer dan welkom.
Namens team van Arise Hellen Wafula CBO, hartelijk dank voor uw bijdrage.


Herbouw sloppenwijk
€ 6.592,00 / € 7.500,00
adminHerbouw sloppenwijk in Matahara, Kenya na verwoestende brand