Educatie project “Kinderen in Bolivia”

De officiële statistieken geven aan dat 13% van alle kinderen in Bolivia geen onderwijs krijgt en dat zeker 27% van alle kinderen actief zijn in vormen van kinderarbeid.

Bijna 40% van de totale bevolking lijdt aan extreme vormen van armoede. Bekende projecten van Compasion en Minkedu willen hier graag verandering in brengen en zij geloven dat de beste methode hiervoor is het onderwijzen van kinderen. Educatie is de uitweg om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Janeth Mendoza besteed als full-time vrijwilliger veel aandacht aan kinderen in achterstandswijken. Deze kinderen leren vanwege de armoede waarin ze verkeren op heel andere wijze dan kinderen die naar de openbare scholen van Bolivia kunnen gaan.
Er is veel behoefte aan lesmateriaal, Equity wil Janeth graag helpen met het vinden van sponsoren om geld op te halen om  zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan de drukkosten van dat lesmateriaal.
Recent is er een kleine proef geweest met stripboeken om de kinderen te leren lezen met behulp van plaatjes. De meeste kinderen hadden nog nooit kinderverhalen in stripvorm gezien en beschouwen het stripboek als een waardevol geschenk. Het gevolg was dat ze samen met de ouders proberen te lezen wat de betekenis van de plaatjes was (veel ouders kunnen ook niet lezen).

Willem de Vink heeft zijn stripboek over het leven van Jezus Christus in het Spaans volledig belangeloos ter beschikking gesteld. Het geld dat we ophalen wil Janeth gebruiken om dit stripboek in grote getalen te laten drukken en te verstrekken aan scholen die door vrijwilligers gerund worden in achterstandswijken van de grote steden in Bolivia.

Dit project is eerder bij Equity onder de aandacht gebracht. Er zijn in eerdere fases ruim 3000 boeken uitgedeeld en sindsdien is de vraag enorm hard gegroeid. Op de planning staat een nieuwe druk waarbij we 10.000 stuks willen laten drukken. Ook andere Spaanstalige landen in Zuid-Amerika hebben inmiddels aanvragen gedaan, daar zijn we bijzonder blij mee. Helpt u ook mee?


Educatie Kinderen Bolivia
€ 5.785,00 / € 20.000,00
Giften aan de projecten van Equity kunnen voor u aftrekbaar zijn.
Equity heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Stichting Equity Sharing Fairness
KvK: 68812612 – ANBI: 857603048
IBAN: NL83 RABO 0322 9950 78

Een donatie aan een project kun je eenvoudig en veilig doen met Ideal via je computer, tablet of mobiele telefoon, volg hiervoor de link op de button “JA, IK DONEER”.

adminEducatie project “Kinderen in Bolivia”