Duurzame (drink-) watervoorziening Gambia

In 2019 wil Equity een nieuwe waterput aan laten leggen in Gambia. De economie van Gambia behoort tot één van de zwaksten in de wereld. De gemiddelde levensverwachting is 53 jaar, slechts 3% van de bevolking wordt ouder dan 65 jaar. De belangrijkste doodsoorzaken zijn malaria en ziektes die worden veroorzaakt door het drinken van vervuild water zoals diarree, hepatitis A en tyfus. De kosten voor een duurzame waterput bedragen €24.000

Er is totaal €24.000 opgehaald voor de bouw van de waterputten. Iedereen heel hartelijk bedankt, we zullen dit succesvolle project zeker nog een keer herhalen.

Eén van de bestuurders van Stichting Equity heeft door middel van diaconale projecten de afgelopen jaren drie waterputten geplaatst in Gambia. De waterputten voorzien niet alleen in schoon drinkwater, maar worden ook gebruikt voor het verbouwen van groenten voor eigen gebruik en verkoop. Hierdoor ontstaat een duurzame inkomensbron voor de bewoners in de omgeving van de waterput en kunnen zij het onderwijs van hun kinderen financieren.

Vanuit Stichting Equity wordt dit initiatief voortgezet, waarbij het doel is om in 2019 een nieuwe waterput te plaatsen in Gambia. De waterputten werken op zonne-energie en zijn onderhoudsvrij.

Het benodigde bedrag is binnen!! Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.
26 april vertrekt de groep van 15 helpers naar Gambia en hopen 4 mei weer terug te zijn.

Volg hun werkzaamheden op:
https://www.instagram.com/gambiawerkvakantie
https://www.facebook.com/werkvakantieEGB

adminDuurzame (drink-) watervoorziening Gambia