ANBI

Uit ervaring weten wij dat de beste zorg kan gegeven worden door mensen die thuis zijn in de cultuur, de taal en de omgeving waarin men werkt. Het ondersteunen van juist “lokale” mensen maakt het mogelijk dat er een goed en duurzaam contact ontstaat met hen die hulp nodig hebben. Dat is niet alleen pragmatisch maar ook een stuk goedkoper.

Met uw donatie helpen wij deze lokale hulpverleners met het opzetten van kleinschalige projecten met een grote impact. Equity draagt zorg dat uw sponsoring 1:1 terecht komt bij deze hulpverleners en zo helpt u direct hulpbehoevenden.

Wilt u bijdragen aan een betere wereld? Wij geloven in deze directe hulp aangeboden aan de allerarmsten, aan hen die niet gehoord worden, kwetsbare mensen. Voor hen is u gift géén druppel op een gloeiende plaat maar maakt u juist het grote verschil. Hierbij is alle hulp groot en klein meer dan welkom.

Giften aan de projecten van Equity kunnen voor u aftrekbaar zijn.
Equity heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Stichting Equity Sharing Fairness
KvK: 68812612 – ANBI: 857603048
IBAN: NL83 RABO 0322 9950 78

Op deze pagina willen we u informeren over wie wij zijn, wat onze plannen zijn voor de toekomst en hoe we er financieel voorstaan.

Hieronder beschrijven we beknopt wie we zijn en wat we als stichting doen, wat onze plannen zijn en hoe we dat financieren. Dit is het statutaire doel van Equity. We willen u ook inzicht geven in ons beleidsplan voor 2021.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de inhoud dan willen we deze natuurlijk graag beantwoorden, maak daarvoor gebruik van ons contactformulier.

Statutaire doel

Beleidsplan 2021

Wij vinden het belangrijk om als organisatie transparant te zijn.
Al onze vrijwilligers werken zonder enige vergoeding mee, hierdoor komt u gift 100% terecht bij het project dat u wilt ondersteunen.
Hieronder vindt u onze financiële jaarverslagen.

Financieel overzicht ANBI 2020

Financieel overzicht ANBI 2021

Financieel overzicht ANBI 2022

Financieel overzicht ANBI 2023

Balans

Op 22 mei 2017 is Stichting Equity opgericht met een verlangen om op te komen voor mensen in nood.
Wij geloven dat we allemaal zorg dragen voor elkaar om zo de wereld te verbeteren zover dit in ons vermogen ligt. Deze zorg gaat natuurlijk verder dan enkel financiële hulp. Hieronder vindt u de notariële oprichtingsakte met daarin onze statuten.

Oprichting Stichting Equity

adminANBI