Sharing Fairness

We willen mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren verdedigen, we willen mensen die machteloos zijn bescherming bieden. We mogen niet zwijgen en willen niet veroordelen. We willen opkomen voor mensen in armoede en mensen helpen die het moeilijk hebben.

Equity is opgericht vanuit bewogenheid voor de armste mensen op deze wereld. De bestuurders van de stichting handelen vanuit een christelijke levensovertuiging. In de bijbel wordt veelvuldig gesproken over het omzien naar de naasten in de breedste zin van het woord.
Spreuken 31: 8-9 is daar bijvoorbeeld duidelijk in en hebben we hierboven vrij vertaald als visie van de stichting.

Equity bestrijdt armoede in de breedste zin van het woord.

HELP MEE
0

Vrijwilligers ondersteund

0

mensen kregen medische zorg

0

Scholen ondersteund

0

Kinderen blij gemaakt

Strategie en doelen

Het doel van Equity is om te dienen als een platform waar financiering en praktische uitvoering bij elkaar worden gebracht. Enerzijds houden wij ons bezig met fondswerving in het bedrijfsleven voor projectmatige bestrijding van fysieke en geestelijke/emotionele armoede. Anderzijds proberen we kerkelijke instellingen te verbinden aan plaatselijke zendelingen en/of plaatselijke hulpverleners.

Bestrijden van fysieke armoede

Fysieke armoede is het onvoldoende ter beschikking hebben van financiële middelen voor de primaire levensbehoeften. Dit vertaalt zich in een gebrek aan voeding, onderdak, veiligheid en gezondheidszorg. Equity benadert actief het bedrijfsleven met concrete hulpvragen die zich voordoen. Deze hulpvragen komen vanuit de plaatselijke zendelingen en hulpverleners en worden getoetst door het bestuur van de stichting.

Bestrijden van geestelijke armoede

De bestuurders van Equity hebben al geruime tijd persoonlijk contact met zendelingen/ hulpverleners. De overtuiging, geheel gebaseerd op praktijkervaring, is dat geestelijke armoede primair de oorzaak is van geweld, alcoholisme en misbruik. Daarom is het delen van het evangelie van Jezus Christus een pré. Psychische hulpverlening en preventief onderwijs aan slachtoffers van misbruik en/of geweld vloeien hieruit voort. Hiertoe voorziet Equity door plaatselijke zendelingen en hulpverleners te ondersteunen in hun levensonderhoud. Het sponsoren van plaatselijke zendelingen en hulpverleners is vele malen goedkoper dan het uitzenden van mensen vanuit Nederland. Een ander voordeel is dat plaatselijke mensen de cultuur en taal kennen. Equity bemiddelt tussen kerkelijke instellingen in Nederland en een zendeling/hulpverlener die ze maandelijks willen sponsoren.

Testimonials

 • Iedereen heeft recht op voldoende voeding, onderdak en gezondheidszorg. Ik ben dankbaar dat we mensen kunnen helpen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

  Leon van Maaren
 • Op het project heb ik nog nooit zoveel dankbaarheid gezien voor zoiets eenvoudigs als het krijgen van een toilet.

  Pieter Hazenoot
 • Onze helpende handen zijn van onschatbare waarde voor de kinderen in deze gebroken wereld en een schat voor de komende wereld. Wat een voorrecht om mee te mogen werken aan Equity Sharing Fairness.

  Marcel van Dongen
 • Het was erg indrukwekkend om het project te bezoeken, en mooi om te zien dat het geld echt goed terecht komt.

  Judith den Hertog
 • Machtig om kinderen te zien die zijn geholpen en nu als een zaadje gebruikt worden, hoe dit volgroeid en veelvoudig opbrengst geeft! Met elkaar maken we een groot verschil.

  Benjamin Tapia Murillo
 • Ik wil op een plek wonen waar vreemden zich haasten om iemand in nood te helpen.

  Ian McEwan

Neem gerust contact met ons op

Wilt u helpen of heeft u vragen, maak dan gebruik van het onderstaande contact formulier.

adminHome